W LiniarskiPułkownik Władysław Liniarski, ps. „Mścisław”, „Jan”, „Wuj”

ur. 23 XI 1897 w rodzinie chłopskiej (k. Włoszczowy).

Od 1917 w Polskiej Organizacji Wojskowej. W wojnie bolszewickiej kapral w 24. pułku piechoty. Po wojnie w Wojsku Polskim.

We wrześniu 1939 r. walczył na Pomorzu i w bitwie nad Bzurą. Ranny dostał się do niewoli, skąd uciekł. Od 1940 był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK.

Po aresztowaniach sowieckich latem 1944 r. zakończył Akcję „Burza” w Okręgu. Pozostał w konspiracji, a po rozwiązaniu AK przekształcił podległe mu struktury w Armię Krajową Obywateli. Wzmocnił wywiad i propagandę, likwidował agentów, uwalniał więźniów, rejestrował sowieckie represje.

Aresztowany przez komunistów w lipcu 1945 r. 20 maja 1946 r. skazany na karę śmierci zamienioną - na mocy amnestii - na 7 lat więzienia. Na wolność wyszedł ze zniszczonym zdrowiem w 1954 r.

Dokumentował działania AK i włączył się w działalność środowisk kombatanckich oraz w latach 70-tych - niepodległościową.

Zmarł 12 kwietnia 1984 w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Orderem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Oprac. dr Piotr Gawryszczak, FN Lublin