J RzepeckiPłk AK Jan Rzepecki ps. „Prezes”

ur. 29 IX 1899 w Warszawie.

Od 1914 r. w Legionach Polskich; od 1917 w Polskiej Sile Zbrojnej; od 1918 w Wojsku Polskim.

W maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego.

Kampania wrześniowa 1939 r. w Armii „Kraków”. Od X 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. Wrócił w marcu 1945 r. Został Delegatem Sił Zbrojnych na Kraj, które rozwiązał w sierpniu. 2 IX 1945 r. utworzył polityczną konspirację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Był jej pierwszym prezesem. Przeciwny walce zbrojnej, chciał „rozładować lasy”.

Aresztowany 5 XI 1945 r.; w 1947 r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony.

Po więzieniu w ludowym Wojsku Polskim, wykładał w Akademii Sztabu Generalnego. Ponownie aresztowany od 1949 do 1954 r.

Dwukrotnie żonaty. Pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk; dokumentował działalność AK.

Odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Zmarł 28 IV 1983 r. w Warszawie.

 

Oprac. dr Piotr Gawryszczak, FN Lublin