W GrabowskiWACŁAW GRABOWSKI ps. “PUSZCZYK”

Ur. 10 grudnia 1916 r. w majątku Krępa w pow. mławskim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. , walcząc m.in. w bitwie pod Kockiem. W czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem ZWZ–AK Obwodu Mława. Od 1943 r. walczył w oddziale Stefana Rudzińskiego „Wiktora”; był też zastępcą obwodowego szefa Kedywu.

Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji, w batalionie „Znicz” Ruchu Oporu Armii Krajowej kpt. Pawła Nowakowskiego „Łysego”. 6 czerwca 1945 r.  jako dowódca pododdziału uczestniczył w udanej akcji uwolnienia 32 więźniów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. Po rozwiązaniu oddziału w 1945 r. przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech i służył w polskich Kompaniach Wartowniczych.

Po powrocie do kraju ponownie podjął działalność konspiracyjną, organizując mały oddział, wchodzący w skład XVI Okręgu NZW i operujący w powiatach: mławskim, działdowskim, ciechanowskim i przasnyskim. Od jesieni 1951 r. oddział ten był typową, kilkuosobową „grupą przetrwania” i nie podejmował działań dywersyjnych.

5 lipca 1953 r. we wsi Niedziałki koło Mławy, na skutek donosu jednego z mieszkańców, oddział por. „Puszczyka” został otoczony przez grupę operacyjną UB – KBW. Podczas próby wyrwania się z obławy wszyscy partyzanci polegli. Był to ostatni oddział podziemia niepodległościowego zlikwidowany przez bezpiekę na północnym Mazowszu.

 

 

Oprac. Wojciech Ostrowski, Przasnysz , fot. z archiwum IPN,