Zbigniew Smolenski ps. Żurawppor. Zbigniew Smoleński ps. „Żuraw” vel Zbigniew Tokarski (1916-1946)

obrońca Helu w 1939 r., żołnierz pomorskiej Delegatury Sił Zbrojnych w 1945 r.

Ur. 21 grudnia 1916 r. we Lwowie. W Równem jako gimnazjalista włączył się do ruchu harcerskiego. Podjął naukę w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i w Bydgoszczy. Od 1936 r. zawodowy oficer marynarki wojennej; obrońca Helu na statku ORP „Żuraw” we wrześniu 1939 r. (osobiście strącił dwa niemieckie bombowce). Więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu na Ziemi Lubuskiej. Po zwolnieniu, w lutym 1945 r. nie wrócił do rodzinnego Lwowa na skutek zmiany granic. W Bydgoszczy pracował w kierownictwie obozu pracy dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem, uciekł wraz z innymi do lasu. Za namową por. Kazimierza Wróblewskiego„Kruka” włączył się w pracę konspiracyjną lokalnego środowiska AK. W maju 1945 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy w oddziale „Kruka”.

7 VI 1945 r. w Bydgoszczy został aresztowany przez bezpiekę. Był „bestialsko torturowany”. 21 XII 1945 r. w 29. urodziny, skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy na karę śmierci. 22 XII 1945 r. skierował prośbę do Bieruta o zamianę kary śmierci na więzienie. 12 I 1946 r. Bierut odmówił mu prawa łaski.

21 II 1946 r. stracony w bydgoskim więzieniu przy Wałach Jagiellońskich. Jego miejsce spoczynku pozostaje nieznane. Rodzina jeszcze w latach 50 poszukiwała go przez Czerwony Krzyż.

 

Oprac. dr Alicja Paczoska-Hauke, IPN Bydgoszcz