S SędziakPpłk dypl. Stanisław Sędziak, ps. „Warta”, „Oset”, „Wola”

ur. 7 IX 1913 w Gwizdałach k. Węgrowa. Oficer 7 Pułku Piechoty w Chełmie. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca 8 kompanii 95 Pułku Piechoty. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 poprzez Węgry, Jugosławię dotarł do Francji; po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju (3/4 IX 1942). Został szefem sztabu Okręgu Nowogródek AK, a 19 VII 1944 r. Komendantem Okręgu. Po ewakuacji na Białostocczyznę w 1945 r. został szefem sztabu Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej; od VIII 1945 jej komendant. Od października 1945 do aresztowania 4 stycznia 1947 zastępca prezesa Obszaru Centralnego Wolność i Niezawisłość.

Sądzony w Warszawie 3-27 grudnia 1947. Skazany na śmierć. Na mocy amnestii karę zamieniono na dożywocie. Więziony w Rawiczu, Wronkach, Strzelcach Opolskich. Na wolność wyszedł 29 IV 1957 r. Ożenił się wówczas z Wandą z d. Mizgier. Od 1971 r. na rencie inwalidzkiej. Dokumentował historię Armii Krajowej. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari. Zmarł w Toruniu 2 VIII 1978 r.

 

Oprac. dr Piotr Gawryszczak, FN Lublin