S BembinskiStefan Bembiński ps. „Sokół”, „Harnaś”

Ur. 24 VII 1917 w Łagowie.

Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Kielcach. Od 1936 r. pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych we Wsoli i Kobylniku. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł.

W działalność konspiracyjną zaangażował się w 1940 r. Piastował funkcje komendanta placówki Związku Walki Zbrojnej w Błotnicy oraz – od 1943 r. – zastępcy szefa Kedywu Inspektoratu Radom Armii Krajowej. Brał udział w akcji „Burza” dowodząc jedną z kampanii 72 Pułku Piechoty AK.

W 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, był dowódcą największego zgrupowania podziemia poakowskiego w powiecie radomskim. 9 IX 1945 r. dowodził akcją rozbicia więzienia w Radomiu, podczas której uwolniono 292 więźniów. Aresztowany przez UB, skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie na karę śmierci, zamienioną potem na sześć lat więzienia.

Po wyjściu na wolność w 1952 r. znalazł zatrudnienie jako robotnik. W kolejnych latach prowadził gospodarstwo ogrodnicze. W 1989 r. został senatorem z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Zmarł 1 I 1998 r. Odznaczony Krzyżem AK, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Oprac. Arkadiusz Kutkowski, IPN Radom, fot. z archiwum IPN