W Milwidppor. Witold Milwid vel Tadeusz Wysocki ps. „T-5”, „Todek”

oficer kontrwywiadu Komendy Okręgu Wileńskiego AK

Ur. 18 grudnia 1915 r. w Diepropietrowsku na Ukrainie. Absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego. Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Na skutek zmiany granic Polski i represji NKWD, w maju 1945 r. przeniósł się z żoną z Wasiluków do Bydgoszczy. Tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK odbywały się w jego mieszkaniu.

Aresztowany przez UB wraz z żoną 20 lipca 1948 r. w Pastuchowie (Dolny Śląsk) gdzie pracował od 1947 r. w cukrowni. Postawiono fałszywy zarzut szpiegostwa i współpracy z Niemcami. 3 września 1949 r. w procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy, skazany na karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

12 listopada 1949 r. stracony w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Pod osłoną nocy zwłoki zakopano pod płotem cmentarza komunalnego.

14 marca Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał na karę roku i 6 miesięcy więzienia jego żonę Irenę za to, że nie doniosła o działalności niepodległościowej męża.

W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1994 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy uznał wydane wcześniej orzeczenia za nieważne.

 

Oprac. dr Alicja Paczoska-Hauke, IPN Bydgoszcz