M Bernaciakmjr Marian Bernaciak ps. Orlik

ur. 6 III 1917 w Zalesiu k. Ryk. W 1937 ukończył liceum im. Ks. Adama J. Czartoryskiego w Puławach; po Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie przydzielony do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. We IX 1939 wzięty do niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim. Po ucieczce i powrocie do Zalesia w konspiracji pod pseudonimem „Dymek”. W 1941 utworzył punkt kontaktowy ZWZ, inicjator utworzenia szkoły podoficerskiej żołnierzy AK. Szef Kedywu Podobwodu „A” Obwodu Puławy AK. Jesienią 1943 zdekonspirowany przez Gestapo, pod pseudonimem „Orlik”, objął dowództwo 1. kompanii 1. batalionu 15. Pułku Piechoty „Wilków” AK. W akcji „Burza” oddział „Orlika” 26 VII 1944 opanował Ryki i Główną Składnicę Uzbrojenia nr 2 w Stawach. Wyruszył na pomoc Warszawie; zatrzymany przez sowietów.

Od IX 1944 walczy z okupantem sowieckim i UB. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych, od IX 1945 Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość jako zwierzchnik wojskowy na terenie Inspektoratu Puławy. 24 IV 1945 oddział „Orlika” uwolnił więzionych w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. 24 V 1945 w Lesie Stockim Zgrupowanie „Orlika” rozbiło grupę operacyjną NKWD i UB.

24 VI 1946 zostaje ranny podczas ucieczki przed oddziałami wojska i milicji. Umiera na polach Piotrówka. 4 VII jako Marian Biernacki pochowany na cmentarzu bródnowskim w kwaterze 45N.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 

SGH 15 PP „WILKÓW”, Puławy