21 kwietnia 1945 r. oddział mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” (44 żołnierzy) opanował siedzibę powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Puławach. Uwolnionych zostało 107 aresztantów. W wyniku walki zginęło 2 żołnierzy "Orlika" oraz jeden funkcjonariusz bezpieki.