22 października 1946 r. połączone oddziały por. Leona Taraszkiewicza ps. "Jastrząb" i sierż. Józefa Struga ps. "Ordon" (łącznie 65 żołnierzy) opanowały Włodawę oraz rozbiły więzienie w powiatowym urzędzie bezpieczeństwa publicznego, skąd uwolniły ok. 72 aresztantów. Podczas walk zginęło 2 żołnierzy "Jastrzębia" (Wacław Kondracki ps. "Sybirak" i NN "Śmigły") oraz kilkunastu funkcjonariuszy bezpieki i wojska.