S LukasikKpt. AK-WiN Stanisław Łukasik ps. „Ryś” (1918-1949) ur. w 1918 r. w Lublinie. Po Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Koninie służył w 23. pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim (zawodowy plutonowego). We wrześniu 1939 r., walczył w armii „Pomorze”. Powrócił do Motycza k. Lublina, gdzie od listopada 1939 r. działał w konspiracji. Był kolejno członkiem Związku Czynu Zbrojnego, Polskiej Organizacji Zbrojnej i od 1942 r. Armii Krajowej. Od stycznia 1944 r. dowódca oddziału lotnego Kedywu w Obwodzie AK Lublin-Powiat (ok. 120 żołnierzy). 21 VII 1944 r. rozbrojony przez sowietów. Aresztowany  sierpniu 1944 r., przetrzymywany w areszcie NKWD przy ul. Chopina 18 w Lublinie, skąd zbiegł. Od marca 1945 r. dowódca oddziału Delegatury Sił Zbrojnych, zaś od września Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Działał w zgrupowaniu mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Ujawnił się w sierpniu 1945 r. W 1946 r. odtworzył oddział. Do końca podporządkowany był „Zaporze”. Aresztowany 16 września 1947 r. w Nysie wraz z „Zaporą” i 6 innymi konspiratorami. 15 listopada 1948 r. skazany na śmierć. Zamordowany w więzieniu na Mokotowie 7 marca 1949 r. Szczątki ”Rysia” odnaleziono w 2012 r. na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.