18 sierpnia 1946 r. (niedziela) Jan Janusz, ps. „Siekiera” dowódca VI krakowskiej kompanii Zgrupowania „Ognia” dokonał akcji na więzienie UB przy ul. Grodzkiej. W akcji brało udział kilku żołnierzy. Z bazy na Podgórzu (ul. Na Zjeździe 8) podjechano ciężarówka GMC pod więzienie. Do środka weszło 3 ludzi, w tym dowódca (wykorzystano fałszywe legitymacje). Dzień wcześniej więźniowie jednej z cel dostali broń od strażników więziennych współpracujących z podziemiem

(Stanisław Krejcza i Irena Odrzywołek). Uwolniono łącznie 64 więźniów. Część ciężarówką wywieziono w kierunku Miechowa, zaś część musiała uciekać na własną rękę.