Po zakończonej operacji „Ostra Brama” (opanowanie Wilna) wiele oddziałów Armii Krajowej pozostało w terenie (tych, które nie zostały aresztowane i nie przedarły się na tereny Polski centralnej). W okolicach Lidy i Szczuczyna (dzisiejsza zachodnia Białoruś) na resztami partyzantów i strukturą konspiracyjną dowództwo objął ppor. Anatol Radziwonik ps. „Olech”. Do połowy roku 1949 w lesie pozostawały jeszcze oddziały liczące łącznie 70-100 żołnierzy podzielonych na kilkuosobowe patrole. W marcu 1949 r. NKWD wzmocniło akcje przeciw partyzanckie. 12 maja w okolicach wsi Raczkowszczyzna (3 km od wsi Bakszty) kilkunastoosobowy oddział „Olecha” został otoczony przez kilkuset żołnierzy sowieckich. W wyniku podjętej próby przebicia obławy zginęli wszyscy, z wyjątkiem trojga żołnierzy. „Olech” był ostatnim dowódcą oddziałów partyzanckich na obszarach na wschód od granicy jałtańskiej Polski. Walki polskich partyzantów trwały tam jeszcze na początku lat pięćdziesiątych.