22 lutego 1947 r. na stacji kolejowej w Sadurkach kilkunastu żołnierzy oddziału „Żuka” dokonała akcji na eskortę pociągu towarowego. Kilkunastu żołnierzy ludowego WP – konwojentów składu zostało rozbrojonych. Oddział „Żuka” wycofał się bez strat własnych