23 maja 1946 r. ok. godz. 17 oddział Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb" dokonał akcję na pociąg na stacji w Stulnie. Podczas akcji rozbrojono oraz rozmundurowano 25-osobowy pododdział ludowego WP orazkilku milicjantów i ubojców. Zatrzymano - celem przesłuchania - Abrama Rozenberga i Władysława Przegalińskiego (członekegzekutywy KP PPR w Chełmie). Rozenbergawypuszczony, zaś Przegaliński został zastrzelony.