L MinkiewiczLUCJAN MINKIEWICZ ps. „WIKTOR”

Ur. 13 XII 1918 r. w miejscowości Szuania. Wziął udział w wojnie obronnej. W październiku 1939 r. zaprzysiężony jako członek Związku Walki Zbrojnej. Od marca 1940 r. dowódca rejonu w Podokręgu Kowno ZWZ-AK. Od stycznia 1944 r. w 6. Wileńskiej Brygadzie AK por. Adama Boryczki „Tońka”. W sierpniu nawiązał kontakt z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką”. 5 IV 1945 r. mianowany zastępcą dowódcy 1. szwadronu odtwarzanej na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady AK. Po jej demobilizacji 4 X 1945 r. pozostał w terenie. Jego szwadron otrzymał nazwę 6. Wileńskiej Brygady AK, podległej nadal mjr. „Łupaszce” oraz Komendzie Okręgu Wileńskiego AK. 19 X 1946 r. z powodów zdrowotnych przekazał dowództwo swojemu zastępcy, por. Władysławowi Łukasiukowi „Młotowi”.

W styczniu 1948 r. zamieszkał we Wrocławiu. Utrzymywał ścisłe kontakty z „Łupaszką”, miał stałą łączność z oddziałem „Młota”.

1 VII 1948 r. aresztowany wraz z żoną przez bezpiekę w Krakowie . W więzieniu urodziła się jego córka Ewa, zaś syn Andrzej został osadzony w domu dziecka.

21 XI 1950 r. w procesie grupowym oficerów Okręgu Wileńskiego, Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na ośmiokrotną karę śmierci. 29 XII 1950 r. 8 lutego 1951 r. o godz. 19.55 zastrzelony w więzieniu mokotowskim. Miejsce pochówku - nieznane.

 

Oprac. dr hab. Piotr Niwiński, Uniwersytet Gdański